HuMo-genealogy


Administrowanie

HuMo-genealogy status
Wersja PHP7.4.3
Baza danychThere is no database connection! To connect the MySQL database to HuMo-genealogy, fill in these settings:
Ustawienie bazy danychBaza danych wartośćPrzykładowy dostawca strony internetowejPrzykład dla XAMPP
Host bazy danychlocalhostlocalhost
Nazwa użytkownika bazy danychdatabase_usernameroot
Hasło do bazy danychdatabase_password
Nazwa bazy danychdatabase_namehumo-gen
Na komputerze lokalnym zainstaluj także bazę danych TAK, zainstaluj także bazę danychNIETAK
Zapisz ustawienia i połącz się z bazą danych

Czasami konieczne jest dodanie tych wierszy do plików /php.ini i admin /php.ini w celu aktywacji sterownika PDO:
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=pdo_mysql.so