HuMo-genealogy


Administration

HuMo-genealogy status
PHP Version7.4.3
DatabázaThere is no database connection! To connect the MySQL database to HuMo-genealogy, fill in these settings:
Nastavenie databázyHodnota databázyPríklad poskytovateľa WEBuPríklad pre XAMPP
Database hostlocalhostlocalhost
Database usernamedatabase_usernameroot
Database passworddatabase_password
Database namedatabase_namehumo-gen
Inštaluj databázu aj na lokálny počítač ÁNO, databázu inštaluj tiežNIEÁNO
Ulož nastavenia pripojenie k databáze

Niekedy je potrebné pridať tieto riadky v /php.ini a admin/php.ini súboroch pre aktiváciu ovládača PDO:
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=pdo_mysql.so