HuMo-genealogy


Administration

HuMo-genealogy status
Person7.4.3
DatabasThere is no database connection! To connect the MySQL database to HuMo-genealogy, fill in these settings:
DatabasinställningarDatabasvärdeExempel för webhotellExempel för XAMPP
Databas hostlocalhostlocalhost
Databas användarnamndatabase_usernameroot
Databas lösenorddatabase_password
Databas namndatabase_namehumo-gen
Installera även databasen på en lokal PC JA, installera även databasNEJJA
Spara inställningar och anslut mot databas

Sometimes it's needed to add these lines to a /php.ini and admin/php.ini files to activate the PDO driver:
extension=pdo.so
extension=pdo_sqlite.so
extension=pdo_mysql.so